Hakkımda

İsmim Emre Tokcaer. Ben bir Çevre Yüksek Mühendisiyim ve iş tecrübem kapsamlı olarak AB projeleri üzerine. İşimin çoğunluğunu Türkiye’deki projeler oluşturmakla beraber, Bosna Hersek’deki bir projede de 2 yıl çalıştım. Ayrıca, Dünya Bankası ve Avrupa Yatırım Bankası gibi daha başka Uluslararası Yatırım Kuruluşları ile de çalışma tecrübem var.

Projelerde aşağıdaki hizmetleri sunuyorum:
 • Proje yönetimi, koordinasyonu, kolaylaştırma/basitleştirme
 • Master Plan, Fizibilite Çalışması, IPA Başvuru Formları, İhale Dökümanları (Hizmet, Temin ve İnşaat sözleşmeleri) hazırlanması
 • Çevre Durum Tespiti saha çalışmaları ve raporlaması (Faz I ve II)
 • Çalıştay, Eğitim, Çalışma Turu vb. etkinliklerin organizasyonu ve uygulanması
Temel uzmanlığım aşağıdaki başlıklara odaklıdır:
 • Çevre Projesi Yönetimi
 • AB ve Türk Çevre Mevzuatı
 • Su ve Atıksu Altyapı Projeleri
Ek olarak aşağıdaki konularda da tecrübem bulunmaktadır:
 • Katı Atık
 • Hava Kalitesi
 • Nitrat Direktifi
 • Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi